Koko wa Ima kara Rinri desu.

Koko wa Ima kara Rinri desu.

Koko wa Ima kara Rinri desu.